اُتِللو سایز بزرگ و کوچک

 

اُتِللو نام رسمی بازی است. این بازی دونفره در یک صفحه‌ی شطرنجی 8 در 8 مانند صفحه شطرنج انجام می‌شود. هدف بازی اتللو در اختیار گرفتن تعداد بیشتری از خانه‌ها نسبت به حریف است.

اتلو سایز بزرگ