اِسپایدِر من

 

یک بازی پسرانه و هیجان انگیز و سرگرم کننده که باید وارد دنیای خیالی شده و با دشمنان مرد عنکبوتی وارد نبردی تمام عیار بشوید و دشمنان شهر را دستگیر کنید.بازی اسپایدرمن