کِلش آ​ف کِلٓانز

 

این بازی فکری از بازی کامپیوتری « کِلش آ​ف کِلٓانز» الهام گرفته شده است اما با طراحی ساده و گویا تا کودکان بتوانند از آن بهره مند شوند


کلش آف کلانز