.  
 
 
   
 
بازی عصر یخبندان 3

داستان این بازی از آنجایی آغاز شد که سید در اعماق یخها سه تخم دایناسور پیدا کرده و وقتی آنها را به مندی و الی نشان داد، آنها از سید خواستند که هرچه سریعتر این تخم ها را به جای اولش برگرداند ولی سید از این کار سرباز زد و تخم ها را پیش خود نگه داشت.
 
بعد از مدتی این جوجه ها از تخم بیرون آمدند. از طرفی مادر این دایناسورها که موجودی بسیار وحشتناک بود به سرزمین یخها آمد و به دنبال جوجه هایش گشت. این موجود وحشت انگیز زمانی که جوجه هایش را پیدا کرد آنها را به همراه سید به دندان گرفت و عازم مکانی دوردست شد.
 
مندی و اعضای گروه به همراه دیگو تصمیم گرفتند که به هر قیمتی سید را پیدا کنند، در نتیجه رد پای این دایناسور عضیم الجثه را دنبال کردند و به دنیایی ناشناخته قدم گذاشتند. ولی آنها از آن دنیای ناشناخته هیچ اطلاعی نداشتند ولی با خوش شانسی با راسوی مهربانی به نام باک آشنا شدند و باک آنها را راهنمایی کرد و گفت: برای یافتن سید باید از جنگل فلاکت، دره مرگ و آبشار گدازه عبور کنید.
حالا اگر مایل به پیدا کردن سید هستید باید شروط این بازی را بخوانید و به آن عمل کنید.  

 
قیمت:
 
   
 
  ©2009 Iranboardgames, All rights reserved.