.  
 
 
   
 
بازی بن تن

بن تن نام پسر بچه ای است که تمام قدرت او در ساعت اوست. او که در مبارزه ای سخت با مرد آتشین ساعت خود را از دست داده است دیگر قدرت مبارزه با موجودات وحشتناک را ندارد.

حال از دوستان خود کمک می خواهد تا ساعت قدرت او را پیدا کنند و بازیکنی که بتواند هفت عدد از تکه های ساعت قدرت بن تن را زودتر از بازیکنان دیگر پیدا کند در حقیقت ساعت قدرت را به بن تن داده و او قدرت مبارزه دوباره را پیدا می کند.

کسانی که جرات ورود به بازی را دارند یک مهره رنگی را انتخاب کرده و وارد بازی شوند.
 

 
قیمت:
 
   
 
  ©2009 Iranboardgames, All rights reserved.