.  
 
 
   
 
بازی لوک خوش شانس

اکثر شما عزیزان با داستانهای لوک خوش شانس آشنا هستید و در سریالهای شیرین و با مزه لوک را به همراه اسب باوفایش جالی و سگ احمق او بوشفگ تماشا کرده اید.
ولی این دفعه با دفعه های قبل فرق دارد چرا که این بار به جای تماشای سریال لوک خوش شانس از تلویزیون، باید خودتان دست به کار شوید و خود را در قالب لوک خوش شانس گذاشته و برای دستگیری دالتونها و افراد تبهکار وارد شهر کیلرکالچ شوید.

ولی نباید فراموش کنید مقابله با دالتونها جرات و شهامت زیادی لازم دارد که هر کجا که اسم دالتونها شنیده شود مردم از ترس پا به فرار می گذارند، اگر حاضرید بازی را شروع کنیم: اینجا شهر کیلر کالچ است. طی تلگرافی خبر رسیده جو دالتون وعده ای از تبهکاران از زندان ایالتی فرار کرده و همگی در شهر کیلر کالچ مخفی شده اند.

اقای اسمیت، شهردار شهر، چاره ای جز متوسل شدن به لوک خوش شانس برای دستگیری این افراد ندارد. تصمیم می گیرد لوک را به وسیله تلگراف از این موضوع با خبر کند. و حالا ادامه ماجرا را خودتان می توانید بازی کنید.
 

 
قیمت:
 
   
 
  ©2009 Iranboardgames, All rights reserved.