.  
 
 
   
 
بازی سوپر من

در شهر بزرگی همچون نیویورک روزانه حوادث زیادی اتفاق می افتد، در این میان مردی با قدرت خارق العاده و افسانه ای وجود داردکه مردم او را با نام سوپر من می شناسند.

او از قدرت و حس ششم خود برای کمک به مردم استفاده می کند. سوپرمن در حالت عادی کارمندی ساده در شهر نیویورک است و در مواقع احساس خطر فورا به مکانی خلوت رفته و تغییر ظاهر می دهد و به شکل سوپرمن در می آید.

او با استفاده از حس ششم خود از خطرات و حوادث اطلاع می یابد و سریعا خود را به محل حادثه می رساند. در این بازی نیز چنین فرض شده است که در گوشه و کنار شهر چهار حادثه مختلف روی داده است که هر بازیکن یک حادثه را انتخاب نموده و برای کمک به آنها اقدام می کند.
 

 
قیمت:
 
   
 
  ©2009 Iranboardgames, All rights reserved.